پایگاه خبری فوتسال ایران

پایگاه خبری فوتسال ایران

اولین و معتبرترین خبرگزاری رسمی فوتسال ایران تیم پایگاه خبری فوتسال که از خبرنگاران تخصصی فوتسال تشکیل شده، در صدد این است تا جدیدترین اخبار و تحلیل‌ها از رویدادهای این رشته را ارائه کند. فعالیت رسمی پایگاه خبری فوتسال نیز از پنجم آذر ۱۳۹۲ آغاز شد و به همین مناسبت تیم...